महत्वाच्या बातम्या

  Public Representative Daily Routine

dincharya   |   बातमीची तारीख : 23 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज बुधवा..


- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसपंर्क करतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.

..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..

dincharya   |   बातमीची तारीख : 22 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज मंगळव..


- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसपंर्क करतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.

..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..

dincharya   |   बातमीची तारीख : 20 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज रविवा..


- सकाळी इंदाराम अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसपंर्क करतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.

..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..

dincharya   |   बातमीची तारीख : 16 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज बुधवा..


- सकाळी इंदाराम अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसपंर्क करतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.


..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..

dincharya   |   बातमीची तारीख : 15 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज मंगळव..


- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसपंर्क करतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.

..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..

dincharya   |   बातमीची तारीख : 13 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज रविवा..


- सकाळी इंदाराम अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसपंर्क करतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.

..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..

dincharya   |   बातमीची तारीख : 07 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज सोमवा..


- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- ११ वाजता मुलचेरा तालुका येथे जाहीर सभेला उपस्थित राहतील. 

- ०१ वाजता एटापल्ली तालुक्यातील एटापल्ली येथे जाहीर सभेला उपस्थित राहतील. 

- ०२ वाजता अहेरी तालुका येथे जाहीर सभेला उपस्थित राहतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.

..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..

dincharya   |   बातमीची तारीख : 06 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज रविवा..


- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसपंर्क करतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.

..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..

dincharya   |   बातमीची तारीख : 05 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज शनिवा..


- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसपंर्क करतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.

..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..

dincharya   |   बातमीची तारीख : 04 Apr 2024

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांचा आज शुक्र..


- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसपंर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसपंर्क करतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसपंर्क करतील.

..

- VNX बातम्या  |  अधिक वाचा..