Public Representative Daily Routine  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 04 Dec 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसंपर्क करतील. 

- दुपारी जिल्हा परिषद कार्यालयात उपस्थित राहतील.

..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..

  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 03 Dec 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसंपर्क करतील. 

- दुपारी आल्लापल्ली येथे जनसंपर्क करतील. 

- अहेरी जनसपंर्क कार्यालयात उपस्थित राहतील.

..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..

  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 02 Dec 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसंपर्क करतील. 

- दुपारी आल्लापल्ली येथे जनसंपर्क करतील. 

- अहेरी जनसपंर्क कार्यालयात उपस्थित राहतील.


..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..

  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 01 Dec 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी, आल्लापल्ली येथे जनसंपर्क करतील.

- दुपारी जिल्हा परिषद कार्यालय गडचिरोली येथे उपस्थित राहतील. 

- कार्यालयीन कामे करतील. 

..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..

  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 30 Nov 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी, आल्लापल्ली येथे जनसंपर्क करतील.

..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..

  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 29 Nov 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी, आल्लापल्ली येथे जनसंपर्क करतील. 

- सकाळी ११ वाजता अहेरी तालुक्यातील मेडपल्ली येथे क्रिकेट सामन्याचे उद्धघाटन करतील. 

- सा..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..

  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 28 Nov 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसंपर्क करतील. 

- दुपारी जिल्हा परिषद कार्यालयात उपस्थित राहतील. 

..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..

  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 27 Nov 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसंपर्क करतील. 

- दुपारी जिल्हा परिषद कार्यालयात कार्यालयीन कामे करतील.

..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..

  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 26 Nov 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसंपर्क करतील.

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसंपर्क कार्यालयात उपस्थित राहतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसंपर्क कार्यालया..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..

  बातम्या - dincharya   |   बातमीची तारीख : 25 Nov 2022

गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार या..

- सकाळी इंदाराम, अहेरी येथे जनसंपर्क करतील. 

- दुपारी आलापल्ली येथे जनसंपर्क कार्यालयात उपस्थित राहतील. 

- सायंकाळी अहेरी येथे जनसंपर्क कार्याल..

- VNX बातम्या | अधिक वाचा..