महत्वाच्या बातम्या

 अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता इयत्ता १ ली मध्ये शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामंकित निवासी शाळांमध्ये प्रवेश प्रकियेला सुरुवात


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

प्रतिनिधी / गडचिरोली : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामंकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ करीता अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता १ ली मध्ये प्रवेश देण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, गडचिरोली मार्फत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

इयत्ता १ ली मध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा व ०१ जुलै २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत जन्मलेला असावा. विद्यार्थ्यांचा पालक शासकीय/निमशासकीय नोकर नसावा व त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये दोन लक्ष पेक्षा कमी असावे. या योजनेअंतर्गत आदीम जमाती/ दारीद्रय रेषेखालील/विधवा/घटस्फोटित व निराधार यादीतील पाल्याचा प्राध्यान्याने विचार केला जाईल. इयत्ता १ ली प्रवेशसाठी विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे.

इयता १ ली प्रवेशासाठीचे अर्ज प्रकल्प कार्यालय गडचिरोली तसेच प्रकल्पांतर्गत नजीकच्या शासकीय/अनुदानित आश्रमशाळेत उपलब्ध होतील अथवा स्विकारले जातील. प्रवेशासाठीचे आवेदन पत्र आवश्यक कागदपत्रांसह १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत कार्यालयास सादर करण्यात यावे. असे सहायक जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

  Print


News - Gadchiroli
Related Photos