महत्वाच्या बातम्या

 बल्‍लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी ५ कोटी रू. निधी मंजूर


- पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराचे फलीत.

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

प्रतिनिधी / चंद्रपूर : जिल्‍हयाचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराने त्‍यांच्‍या बल्‍लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामीण भागात २५१५ या लेखाशिर्षाअंतर्गत ५ कोटी रू. किंमतीच्‍या विकासकामांना मंजूरी देण्‍यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाच्‍या २२ सप्‍टेंबर २०२२ रोजीच्‍या शासन निर्णयान्‍वये सदर विकासकामांना मंजूरी देण्‍यात आली आहे.

या मंजूर विकासकामांमध्‍ये मुल तालुक्‍यातील चिखली येथील विश्‍वनाथ काकडे यांच्‍या शेताजवळील मोठया नाल्‍यावर पुलाचे बांधकाम करण्‍यासाठी ५० लक्ष रू. बोरचांदली येथे अत्‍याधुनिक वाचनालयाचे बांधकामासाठी ३० लक्ष रू., उथळपेठ येथील बंडू वाढई ते मुर्लीधर चिचघरे यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू. तसेच वसंता चिचघरे ते पिंटू बुरांडे यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू, मारोडा येथील शामराव मेश्राम ते मुर्लीधर वैरागडे यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू, आगडी येथील जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ते मुर्लीधर वैरागडे यांच्‍या घरापर्यंत १०० मीटर सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., फिस्‍कुटी येथील काशिनाथ मांदाडे ते गजानन गुरनुले यांच्‍या शेतापर्यंत पक्‍या रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., चिरोली येथील कवडपेठ मार्गावर (हेटी) डोंगरी मार्गाचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., डोंगरगांव येथीलपत्रुजी गेडाम यांच्‍या दुकानापासून ते गणपत नैताम यांच्‍या घरापर्यंतच्‍या नालीवर कव्‍हर बसविण्‍यासाठी ७ लक्ष रू. , फुलझरी येथील इंदरशा सिडाम ते दिलीप कस्‍तुरे यांच्‍या घरापर्यंत ६० मीटर सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ८ लक्ष रू., ग्राम पंचायत पिपरी दिक्षीत अंतर्गत चेक बेंबाळ येथील फाटयावर प्रवासी निवा-याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू. भादुर्णी येथील खुल्‍या पटांगणाकरिता संरक्षण भिंतीचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., विरई येथील वडतलाव खोलीकरण व सौंदर्यीकरणासाठी १० लक्ष रू, आलेवाही नवेगांव येथील जि. प. शाळा ते आर. ओ. प्‍लॅन्‍ट पर्यंत ६५ मीटर बंदिस्‍त सिमेंट कॉंक्रीट नालीचे बांधकामसाठी ७ लक्ष रू., ग्राम पंचायत मुरमाडी मौजा ताडभुज येथे गोपीदास आत्राम यांच्‍या शेताजवळील नाल्‍यावर पुलियाचे बांधकामसाठी ७ लक्ष रू., भवराळा येथील देवेंद्र चौधरी ते सिताराम किन्‍नाके यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ५ लक्ष रू., नवेगाव भुजला येथील जि.प. शाळा नवेगाव भु. ते विसावा ओटयापर्यंत नाली उंचीकरण व पेव्‍हर ब्‍लॉक बसविण्‍यासाठी १० लक्ष रू., बल्‍लारपूर तालुक्‍यातील मानोरा येथील कब्रस्‍थान ते देविदास पिपरे यांच्‍या घरापर्यंत माता मंदिर ते सातपुते यांचे घरापर्यंत तसेच किशोर बांगडे ते रविंद्र कोहरे यांचे घरापर्यंत पक्‍के रस्‍ते व नालीचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू. आमडी येथील कोठारी पांदण रस्‍त्‍याचे खडीकरणासाठी १० लक्ष रू., कळमना येथील विवेक जावळेकर ते सुधाकर भोयर यांचे घरापर्यंत बंदिस्‍त नाली व रस्‍त्‍याच्‍या दुरूस्‍तीसाठी १२ लक्ष रू, कवडजई येथील माता मंदिर ते स्‍मशानभूमी रस्‍ता व किशोर पेंदोर ते रवि खाडे यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., हडस्‍ती येथील प्रकाश क्षिरसागर ते आबाजी वाढई यांचे घरापर्यंत ८० मीटर बंदिस्‍त नालीचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., कोठारी येथील मारोती बुटले ते दिलीप देवाळकर यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंट कॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., इटोली येथील व्‍यायाम शाळेकरिता बाथरूम व शौचालयाचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., लावारी येथे अंतर्गत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., शिवणी चोर येथील जि. प. शाळा जुनी ते मनोहर लोनगाडगे यांच्‍या घरापर्यंत १०० मीटर सिमेंट कॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ८ लक्ष रू., पोंभुर्णा तालुक्‍यातील फुटाणा (मोकासा) येथे अत्‍याधुनिक ग्राम पंचायत भवनाचे बांधकामासाठी ३० लक्ष रू., भिमणी येथे अत्‍याधुनिक ग्राम पंचायत भवनाचे बांधकामासाठी ३० लक्ष रू., सातारा भोसले ते बालाजी तलावाकडे जाणा-या रस्‍त्‍याचे खडीकरण करण्‍यासाठी ५ लक्ष रू., नवेगांव मोरे अंतर्गत चेक नवेगांव येथील मुक्‍तेश्‍वर लोहे ते भुजंग मेश्राम यांच्‍या घरापर्यंत रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ४ लक्ष रू. नवेगांव मोरे अंतर्गत चेक नवेगांव येथील सुधीर उरकुडे ते रंजित कुद्रपवार यांच्‍या घरापर्यंत बंदिस्‍त नालीचे बांधकामासाठी ४ लक्ष रू, चिंतलधाबा येथील सन्‍याशी उईके ते शोभा पोरेते यांच्‍या घरापर्यंत नालीचे बांधकाम व सिडी वर्क तयार करण्‍यासाठी १२ लक्ष रू., पिपरी देशपांडे येथील जि. प. शाळेच्‍या पटांगणात पेव्‍हर ब्‍लॉक बसविण्‍यासाठी ७ लक्ष रू, फुटाणा येथील भास्‍कर तेलसे ते जि.प. शाळेपर्यंत बंदिस्‍त सिमेंट कॉंक्रीट नालीचे २०० मीटर बांधकामासाठी १० लक्ष रू., भिमणी येथील स्‍मशानभुमीकडे जाणा-या रस्‍त्‍याचे खडीकरण व डांबरीकरणसाठी १० लक्ष रू. जामखुर्द येथील देवराव विस्‍तारी कोवे ते कोंडू नामदेव कोवे यांचे घरापर्यंत ११० मीटर नालीचे बांधकामासाठी ५ लक्ष रू. घनोटी नं. १ येथील जि. प. शाळेला संरक्षण भिंतीचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू. चेक आंबेधानोरा येथील स्‍मशानभुमीला पिकॉस्‍टवॉल कंपाऊंडचे बांधकामसाठी १० लक्ष रू. चक हत्‍तीबोडी ग्राम पंचायत अंतर्गत गोमपाटील तुकूम येथील जि. प. शाळेला सभामंचाचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू, चंद्रपूर तालुक्‍यातील दुधाळा येथील हनुमान मंदिर परिसरात पेव्‍हींग ब्‍लॉक व नालीचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू. दुर्गापूर येथील मुख्‍य रस्‍ता ते दुर्गापूर वार्ड क्र. ३ पर्यंत रस्‍त्‍यांचे सिमेंटकॉंक्रीटीकरणासाठी ७ लक्ष रू. ऊर्जानगर, समतानगर, नेरी वार्ड क्र. १ येथील अनु पवार ते दयाराम शेंडे यांच्‍या घरापर्यंत रस्‍त्‍याचे सिमेंटकॉंक्रीटीकरण व नालीचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू. हिंगनाळा येथे सिमेंट कॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., हिंगनाळा येथील जि. प. प्राथमिक शाळेत संरक्षण भिंतीचे बांधकामासाठी १५ लक्ष रू. चोरगांव येथील श्रावण तोडासे ते गौतम आसुटकर यांच्‍या शेतापर्यंत रस्‍त्‍याचे खडीकरणासाठी ७ लक्ष रू. असा एकूण ५ कोटी रू. निधी सदर विकासकामांसाठी मंजूर करण्‍यात आला आहे. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराने बल्‍लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांच्‍या दिर्घकाळ प्रलंबित मागण्‍यांचा मार्ग सुकर झाला आहे.

  Print


News - Chandrapur
Related Photos