इतर मागासवर्ग विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / मुंबई :
इतर  मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग या विभागाचे नाव आता बहुजन कल्याण विभाग असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विभागाचे सध्याचे नाव खूप मोठे व विस्तृत स्वरुपाचे आहे.  या विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या योजना व विभागाने नव्याने सुरु केलेल्या योजना तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून या विभागाकडे हस्तांतरित केलेल्या योजनांचे स्वरुप पहाता विभागाचे नाव संक्षिप्त असावे यावर एकमत झाले.
  Print


News - Rajy | Posted : 2020-02-12


Related Photos