महत्वाच्या बातम्या

 शेतकऱ्यांनी फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

प्रतिनिधी / वर्धा : शासनाने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना सुरु केली आहे. योजनेंतर्गत विविध फळझाडांच्या कलमाकरीता अनुदान उपलब्ध होणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावे असे, आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विद्या मानकर यांनी केले आहे.

योजनेंतर्गत आंबा कलमे व रोपे, मोसंबी कलमे, संत्रा कलमे, सिताफळ कलमे, आवळा कलमे, चिंच कलमे व रोपे, जांभुळ कलमे व रोपे, फणस कलमे व रोपे, अंजीर कलमे, चिकु कलमे या फळपिकांचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना तालुका कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत अदा केलेल्या परवान्यावर कलमा किंवा रोपांची उचल केल्यानंतरच लागवड करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांस तीन वर्षाच्या कालावधीत ५०:३०:२० प्रमाणे अनुदान देय राहील. लाभार्थ्याने लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी किमान ८० टक्के व दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक राहील.

इच्छुक शेतकऱ्यांनी जवळच्या सेवा केंद्रावरुन महाडीबीटी पोटर्लच्या https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावे आणि आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना एकदाच करावी लागणार आहे. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक यांच्यांशी संपर्क साधावा, असे कृषी विभागाने कळविले आहे.

  Print


News - Wardha
Related Photos