महत्वाच्या बातम्या

 साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज योजना


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

प्रतिनिधी / गडचिरोली : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत मातंग समाज व तत्सम १२ पोटजातीतील विद्यार्थ्याना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज योजना कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे. त्यात देशांतर्गंत उच्च शिक्षणासाठी ३० लाख रूपये तर विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी ४० लाख रूपये इतके शैक्षणीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. या शैक्षणीक कर्ज योजनेचा विद्यार्थी व पालकांनी लाभ घ्यावा अधिक माहीतीसाठी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, आयटीआय च्या मागे, गडचिरोली येथिल जिल्हा कार्यालयात संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक एस.व्हि.राचर्लावार यांनी केले आहे.

एनएसएफडीसी दिल्ली महामंडळामार्फत येत असलेल्या शैक्षणिक कर्ज योजना सन २०२३-२४ पुर्ववत सूरू झाली आहे. या शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी देशांतर्गंत शिक्षणासाठी ३० लाख रूपये व परदेशांतर्गंत शिक्षणासाठी ४० लाख रूपये कर्जाची मर्यादा आहे. महामंडळाने शिफारस केलेल्या अर्जानुसार लाभार्थिनिहाय निधी एन.एस.एफ.डी.सी. कडुन उपलब्ध करून देण्यात येतो. देशांतर्गंत व परदेशांतर्गंत शिक्षणासाठी ३ लाख रूपये उत्पन्न मर्यादा आहे.

शैक्षणीक कर्ज व्याजदर व परतफेड देशांतर्गंत शैक्षणीक कर्जासाठी व्याजदर महिला लाभार्थीसाठी ५.५ % व पुरूष लाभार्थीसाठी ६% व्याजदर आहे. विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी महिला लाभार्थीसाठी ६.५ % व पुरूष लाभार्थीसाठी ७ % व्याजदर आहे. १० लाख रूपयापर्यंतचे कर्ज परतफेडीचा कालावधी १० वर्षाचा व १० लाख रूपयापेक्षा जास्तीचे कर्ज परतफेडीचा कालावधी १२ वर्षाचा असेल कर्ज परतफेडीची सूरूवात शिक्षण पुर्ण होवून ६ महिण्यानंतर किंवा नोकरी लागल्यानंतर यापैकी जे अगोदर होईल तेव्हापासुन सूरूवात होईल.

कर्ज योजना लागु असलेले अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी (डिप्लोमा,बी.टेक.बी.इ.एम.टेक.एम.ई), आर्किस्टेक्चर, (अी.आर्किस्टेक्चर,एम.आर्किस्टेक्चर), मेडीकल (एम.बी.बी.एस.,एम.डी.,एम.एस), बायोटेन्कॉलॉजी, मायक्रोलॉजी, किनिकल (डिप्लोमा,डिग्री), फार्मसी (बी.फार्मसी,एम.फार्मसी), डेंटल (बि.डी.एस.,एम.डी.एस) फिजीओथेरपी (बी.एस.सी.,एम.एस.सी), पॅथोलॉजी (बी.एस.सी.,एम.एस.सी), नर्सींग (बी.एस.सी.,एम.एस.सी), माहिती तंत्रज्ञान (बी.सी.ए.,एम.सी.ए), व्यवस्थापन (बी.बी.ए.,एम.बी.ए.) हॉटेल व्यवस्थापन व केटरींग तंत्रज्ञान (डिप्लोमा, पदवी, पदव्युत्तर) विधी (एल.एल.बी., एल.एल.एम), शिक्षण (सी.टी., एन.टी.टी., बी.एड.,एम.एड) शारीरीक शिक्षण, पत्रकारीता अभ्यासक्रमासाठी ही कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.

जोडावयाची कागदपत्रे -

जातीचा दाखला,उत्पन्नाचा दाखला, शैक्षणीक दाखले, ज्या कॉलेज, विद्यापीठात शिक्षण घेत आहात त्याबाबतचा पुरावा, बोनाफाईड सर्टीफीकेट, कॉलेज, विद्यापीठाची वर्षनिहाय शुल्क बाबत पुरावा,आधारकार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो इ.

  Print


News - Gadchiroli
Related Photos