गॅस जोडणी धारकांनी केरोसीन घेतल्यास होणार कारवाई


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
 प्रतिनिधी /  शिर्डी : 
एकीकडे शासन उज्ज्वला गॅस योजनेच्या  माध्यमातून लाभार्थ्यांना गॅस संच मोठ्या प्रमाणात देत असतांना दुसरीकडे सरकार अनुदानीत मिळत असलेले राॅकेल मी घेणार नाही असे हमीपत्र रेशन दुकानदाराच्या  माध्यमातून भरुन घेत असल्यामुळे इथुन पुढच्या काळात दिवा बत्तीलाही राॅकेल घेणे व मिळणे अवघड झाले आहे. जर चुकीची माहिती दिली तर जिवनाशक वस्तु अधीनियम १९५५ तसेच कायद्यात असलेल्या  तरतुदीनुसार शिक्षेस तो रेशन कार्ड धारक जबाबदार राहणार असल्याने ज्यांच्याकडे गॅस संच आहे,  मात्र कुपनवर शिक्का नाही अशा रेशन धरकानी धस्का घेतला आहे. 
शासनाने ज्यांच्याकडे गॅस आहे एक किंवा दोन टाक्या आहे,  मात्र काहींनी राॅकेल मिळावे या साठी आपल्या संबंधाच्या जोरावर गॅस आहे अशी नोंद करणे बंधनकारक असतांना काहिच्या कुपनावर ती नसल्यामुळे  सवलीतीच्या केरोसीनचा लाभ घेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.  शासनाने एक गॅस असेल किंवा दोन गॅस असेल त्यांना १२ गॅस टाक्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले आहे.  त्या लोकांना केरोसीन न देण्याचे धोरण ठरवले  असल्याने केरोसीनचा पुरवठा कमी प्रमाणात उपलब्ध केला जात आहे.  राहाता तालुक्यात ८४ राॅकेल वितरक आहेत.  त्यात शिर्डीतील ४ दुकानदारांचाही समावेश आहे.  कमी होणाऱ्या केरोसीनमुळे व्यवसाय कसा करायचा असा प्रश्न या दुकानदारासमोर उभा राहिला आहे. जर एखादा दुकानदारला शंभर लिटर राॅकेलचा कोठा येत असेल तर त्याला अवघे  ५० रुपये कमिशन मिळणार असल्याने घर कसे चालवायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  ऐकीकडे शासन परीपत्रक क्रमांक राॅकेल २०१८ नागरी पुरवठा २७ अन्वये हमीपत्र भरुन घेत आहेत.  माझ्याकडे गॅस नाही चुकीची माहिती दिली तर माझ्यावर कारवाई झाल्यास शासन जबाबदार नाही असे लेखी कुटूंब प्रमुखाकडुन लिहुन घेतले जात आहे.  तर दुसरीकडे सबंधित गॅस वितरकानाही जे लोक गॅस धारक आहे त्यांच्या कार्डवर एक टाकी असो किंवा दोन तसा शिक्का मारने बंधनकारक केले आहे.  त्या आधारावर केरोसीन पुरवठा करण्याचे धोरण सबंधीत विभागाचे दिसुन येत आहे.  एकुनच भरुन घेत असलेल्या या हमीपत्रामुळे लगतच्या काळात शासनाची फसवणूक करणारे निदर्शनास येनार आहे.  असे असले तरीही गॅस जोडणी असतांनाही केरोसीनचा लाभ घेणाऱ्यावर मोठा अंकुश बसणार आहे.   Print


News - Rajy | Posted : 2018-09-01


Related Photos