महत्वाच्या बातम्या

 खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींना अटक


विदर्भ न्युज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर : पोलीस स्टेशन खापरखेडा अंतर्गत ०५ कि.मी. अंतरावरील ले-आउट नैवेदयम हॉटेलच्या मागे न्यू नाटा, कोराडी येथे १२ नोव्हेंबर २०२२ मे १९.३० ते १९.४५ वाजताच्या दरम्यान यातील फिर्यादी नागे सोनू दुर्गाप्रसाद तिवारी, (२८) रा. पांडेले आउट नवेदयम हॉटेलच्या मागे न्यू नांदता कोराडी ता. कामठी जिल्हा नागपूर हा सायकाळी ०६.०० वाजता हा आपले घरी हजर असतांना अंदाजे सायंकाळी ०७.३० च्या सुमारास रोडवर आवाज आला असता तेव्हा फिर्यादीने रोडवर येवून पाहीले असता तर बिजबिहारी सिंग यांचे घराच्या बाजूला यश पाटील व त्यांचा मोठा भाऊ निखिल पाटील व मोहल्यातील मुले बसून हुल्लडबाजी करीत असतांना फिर्यादीने त्यांना दारू गांजा पिण्यास मनाई केली. तेव्हा यातील आरोपी नागे निखिल आनंद पाटील (२०), यश आनंद पाटील (१८), आनंद बाबूराव पाटील (६२) तिघेही रा. न्यू नांदा, प्लॉट नं ५ जिल्हा नागपूर हे झगडा भाडण करू लागले व त्यांनी आपले वडील नामे आनंद पाटील यांना बोलावून सोबत हातात घरून कु-हाड व नारळ करण्याचा चाकू आणून सातपुते यांच्या घराजवळ आरोपी यश पाटील व निखिल पाटील यांनी कु-हाडीने डाव्या हातावर मारले. तेव्हा फिर्यादीची आई झंगडा-भांडण सोडविण्यास गेली असता, यश पाटील व आनंद पाटील यांनी झगडा-भांडण करून यश पाटील याने डोक्यावर कु-हाडीने मारून गंभीर जखमी केले. यातील फिर्यादीने आरोपीतांना सिंग याने घराजवळ का बसता असे विचारले या कारणावरून आरोपीतानी फिर्यादीचे डाव्या हातावर व फिर्यादीने आईच्या डोक्यावर कु-हाडीने मारून गंभीर जख्मी करून जिवानिशी ठार मारण्याचा प्रयत्न केला.
सदर प्रकरणी फिर्यादी यांचे रिपोर्ट वरून पोलीस स्टेशन खापरखेडा येथे आरोपीविरुद्ध कलम ३०७, ३२४, ३४ भादवि. अन्वये गुन्हा नोंद केला आहे. आरोपीताना अटक करण्यात आले. असून गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस स्टेशन खापरखेडा करीत आहे.  

Facebook    Twitter      
  Print


News - Nagpur | Posted : 2022-11-14
Related Photos