गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील कामांच्या निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहार प्रकरण, आणखी चार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर : 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील कामांच्या  निविदा प्रक्रिये दरम्यान झालेल्या गैरव्यवहारा  संदर्भात विशेष तपास पथकाने आणखी चार गुन्हे दाखल केले आहेत.  विभागीय लेखाधिकारी  गुरुदास मांडवकर,   अधीक्षक अभियंता संजय खोलापूरकर ,  तत्कालीन  मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी, कार्यकारी संचालक देंवेंद्र शिर्के हे जबाबदार असल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे   पो.स्टे. सदर नागपूर येथे  कलम १३ (१) (क), (ड ) सह १३ (२) ला.प्र. कायदा १९८८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार संदर्भात उघड चौकशी करण्याचे निर्देश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे  यांचेकडून विदर्भातील पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातील कामांचे निविदा प्रक्रिये दरम्यान झालेल्या गैरव्यवहारासंबंधी चौकशी करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा, नागपूर घटकाला देण्यात आले. दरम्यानच्या काळात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या  महासंचालकांना  सदर चौकशी वेगाने पूर्ण करण्याकरिता २७ एप्रिल २०१८ रोजी दोन विशेष तपास पथकांची स्थापना केली . एक पथक ला.प्र.वि. नागपूर व एक पथक ला.प्र.वि. अमरावती येथे नियुक्त करण्यात आले.  
त्यानुसार ला.प्र.वि. नागपूर येथील विशेष तपास पथकाने केलेल्या उघड चौकशी दरम्यान  कामांचे निविदा प्रक्रिये मध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे व त्यामध्ये जलसंपदा विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत चौकशी अधिकारी यांनी दिलेल्या तक्रारी वरून १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पोलीस ठाणे सदर, नागपूर शहर येथे खालील प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून अँटी करप्शन ब्युरो, नागपूर परिक्षेत्र येथील विशेष तपास पथकातील अधिकारी पुढील तपास करीत आहे.    Print


News - Nagpur | Posted : 2018-08-19


Related Photos