महत्वाच्या बातम्या

 मालमत्ता करात १० टक्के सुट : ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लाभ घेण्याचे मनपाचे आवाहन


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

प्रतिनिधी / चंद्रपूर : महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्ता कर वसुली सुरु असून कर भरणा करतांना नागरीकांना लाभ व्हावा या दृष्टीने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मालमत्ता कराचा एकमुस्त भरणा केल्यास चालू आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता करात १० टक्के सुट देण्यात येणार आहे. परंतु सदर सुट ही औद्योगीक मालमत्तेस लागु राहणार नाही.    

यापुर्वी सन २०२२-२३ मध्ये ज्या नागरीकांनी एकमुस्त चालु आर्थिक वर्षाचा मालमत्ता व इतर कराचा भरणा केला असल्यास अशा मालमत्ता धारकांनाही सुट देण्यात येईल, मात्र सदर सुटची रक्कम पुढील आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ मध्ये समायोजीत करण्यात येणार आहे.  

शहरातील मालमत्ता धारकांनी थकीत कराचा भरणा करावा यासाठी महानगरपालिकेमार्फत सूट देण्यात असुन याअंतर्गत ३१ ऑक्टोबर पर्यंत एकमुस्त भरणा केल्यास १० टक्के तर ०१ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कराचा एकमुस्त भरणा केल्यास चालू आर्थिक वर्षासाठी ५ टक्के सुट देण्यात येणार आहे.

एकुण मालमत्ता करत सदर सुट देण्यात येत असल्याने मालमत्ता कर त्वरित भरण्याचे आवाहन चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत आहे.

  Print


News - Chandrapur
Related Photos