महत्वाच्या बातम्या

 राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन


विदर्भ न्युज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / वर्धा : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या सुचनेनुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा तसेच हिंगणघाट, पुलगाव, आर्वी, आष्टी, कारंजा, सेलु, समुद्रपूर येथील न्यायालयांमध्ये १२ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये न्यायालयातील प्रलंबीत तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, १३८ एन.आय.ॲक्ट प्रकरणे, भु-संपादन प्रकरणे, कौटुंबिक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात दावा प्रकरणे, दरखास्त प्रकरणे, ग्राहक तक्रार न्याय निवारण प्रकरणे, बँकेशी सबंधित प्रकरणे तसेच वाद दाखल पुर्व प्रकरणांमध्ये टेलिफोन, मोबाईल कंपनीसंबंधीत वाद दाखल पूर्व प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालत समोर ठेवण्यात येणार आहे.
लोक अदालतीमध्ये न्यायालयातील तडजोडीस पात्र प्रलंबीत तसेच वाद दाखल पुर्व प्रकरणे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात येणार आहे. करीता पक्षकार, अधिवक्ता तसेच नागरिकांनी १२ नोव्हेंबर रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत समोर प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवून आपसी तडजोडीने निकाली काढावीत.
पक्षकारांना आपली बाजु मांडण्याची संधी राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये मिळते तसेच दोन्ही पक्षकारांना मान्य असलेली तडजोड पक्षकारांच्या आपसी सहमतीने होते. त्यामुळे राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये झालेल्या न्यायनिवाड्याचे, तडजोडीचे समाधान दोन्ही पक्षकारांना असते. त्यामुळे पक्षकारांनी १२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रकरणे तडजोडीकरीता ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरनाचे सचिव विवेक देशमुख यांनी केले आहे.

Facebook    Twitter      
  Print


News - Wardha | Posted : 2022-11-11
Related Photos