महावितरणचा ७७१ वीजचेारांना दणका, १४ महिण्यात १ कोटी ६६ लाखांच्या वीजचोऱ्या उघडकिस


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली : 
महावितरणच्या चंद्रपूर परिमंडळातअंतर्गत  एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान वीजचोरीविरूध्द विविध मोहिमा राबविण्यात आल्या . या मोहिमांत चंद्रपूर व गडचिरेाली मंडलात एकंदरीत ७१८ वीजचोऱ्या  पकडण्यात आल्या. या वीजचोरांनी एकंदरीत १ कोटी ६५ लाख रुपयांची वीजचोरी केल्याचे उघडकिस आले आहे. या सर्व वीजचोरांनी एकंदरीत १४ लाख २  हजार  युनिटस वीजचेारी केली. एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ - या १२ महिण्यात, वरोरा विभागात ७५ वीजचोराकडे १२ लक्ष ५४ हजार, बल्लारशा विभागात १३८ वीजचोराकडे ४१ लक्ष १० हजार व चंद्रपूर विभागात १७४ वीजचोराकडे ७० लक्ष ६२ हजार,  ब्रम्हपुरी विभागात १४२ वीजचोराकडे १४ लक्ष १४ हजार, आलापल्ली विभागात ४८ वीजचोराकडे ५ लक्ष ८० हजार व गडचिरेाली १४१ वीजचोराकडे २० लक्ष ६३ हजार अशा एकंदरीत ७१८ वीजचेाराद्वारा १ कोटी  ५६ लक्ष ५१ हजार रूपयांची वीजचेारी करण्यात आली. उल्लेख्नियपणे एप्रिल २०१९ ते मे १९ या दोन महिण्यात ५८ वीजचोरांकडे  १० लाख २८ हजाराच्या वीजचोऱ्या आढळल्या व त्यांनी एकंदरीत ९३ हजार २५२ वीजयुनिटसची वीजचोरी केली.
 मार्च, एप्रिल व मे या महिण्यात वीजेचा वापर जास्त असतो. त्यामुळे वीजबिल कमी करण्याच्या मोहातून वीजचेार वीजचेारीकडे वळतात परंतु महावितरणची करडी नजर ही त्यांच्यावर असतेच व वीजचोर हमखास सापडतात.   एप्रिल २०१९ ते मे १९ या दोन महिण्यात चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीसच चंद्रपूर विभागांतर्गत उपविभाग क्रमांक १ व २ मध्ये १८ वीजचोरांकडून एकून ५ लाख ६५ हजार रूपयांची वीजचोरी  तर ४८ हजार ६७१ वीजयुनिटची वीजचोरी केल्याचे निदर्षनास आले. बल्लारषा विभागात ९ वीजचोरांनी १ लाख ३६ हजार रूपयांची तर ९००७ वीजयुनिट्सची, वरोरा विभागात ५ वीजचोरांनी ७३ हजार रूपयांची तर ७४४८ वीजयुनिट्सची, गडचिरेाली  विभागात ९ वीजचोरांनी ६२ हजार रूपयांची तर ९००० वीजयुनिट्सची, आलापल्ली विभागात १२ वीजचोरांनी १ लाख ९३ हजार रूपयांची तर १७ हजार ७४९ वीजयुनिट्सची, ब्रम्हपुरी विभागात ५  वीजचोरांनी २८ हजार रूपयांची तर १३३७ वीजयुनिट्सची वीजचोरी केली.या सर्व वीजचोरंाविरूध्द, वीजकायदा २००३ च्या कलम १३५ व १३८ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
वीजेच्या मीटर्समध्ये छेडछाड करण्यात आलेल्या वीजचोरीच्या प्रकांरामध्ये मीटरमध्ये रेजिस्टंस टाकणे, मीटर बायपास करणे, सर्किट मध्ये फेरफार करणे आदी प्रकार उघडकिस आले आहेत. अधिक्षक अभियंता  अशोक म्हस्के व अनिल बोरसे तसेच सर्व कार्यकारी अभियंता यांनी वीजचोरी पकडण्याची कारवाई त्यांच्या उपविभागिय व शाखा अभियंता तसेच सहकाऱ्यांसोबत पार पाडली. वीजचोरी एक सामाजिक अपराध असून वीजचोरी करून कोळस्यासारख्या सिमित संसाधनापासून तयार होणारी वीज चोरून वीजचोर देशाच्या संपत्तीवरच घाला घालत असतात. महावितरणची यंत्रणा वीजवितरण करतांना प्रत्येक युनिटचा हिशोब ठेवित असते. त्यामुळे वीजचोरीपासून प्रवृत्त होण्याचे, कायदेशीर मार्गाने वीज वापरण्याचे तसेच वीजबील वेळेवर भरून महावितरणला सहकार्य करण्याचे आवाहन चंद्रपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता  अरविंद भादिकर यांनी केले आहे.   Print


News - Gadchiroli | Posted : 2019-05-13


Related Photos