गडचिरोली विधानसभा क्षेत्रात भरारी पथके तैनात


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली  :
आदर्श आचार संहितेचे पालन करण्यासाठी विधानसभा  निवडणुकीकरिता  गडचिरोली, धानोरा व चामोर्शी तालुक्याकरीता भरारी पथक व स्थिर सर्व्हेक्षण पथकांची नेमणुक करण्यात आलेली आहे.
भरारी पथकामध्ये आर.व्हि. रामटेके व एस.एस. बारसागडे हे गडचिरोली शहर व तालुका क्षेत्राकरीता असून त्यांचा दुरध्वनी क्रमांक 9421730330  व 9421856665 असा आहे. स्थिर सर्व्हेक्षण पथकामध्ये डी.जे.गायकवाड व जी.डी.सोनकुसरे असून पारडी नाका (चंद्रपूर-गडचिरोली रोड) क्षेत्राकरीता असतील. त्यांचा दुरध्वनी क्रमांक 9403819049 व 9403440972 असा आहे.
धानोरा तहसील क्षेत्राकरीता ए.बी. भांडेकर असून त्यांचा दुरध्वनी क्रमांक 9423669899 असा आहे.   स्थिर सर्व्हेक्षण पथकामध्ये पी.एफ. वारजुरकर  व वाय.बी. पदा यांच्याकडे पेंढरी नाका तहसील, धानोरा असून त्यांचा दुरध्वनी क्रमांक 9420419215 व 9405635701 असा आहे. तसेच स्थिर सर्व्हेक्षण पथकामध्ये धानोरा नाका करीता  आखाडे व एन.बी.जुआरे हे असून त्यांच्या दुरध्वनी क्रमांक 9423122161 व 9421729148 असा आहे.  चामोर्शी तहसीलाकरीता भरारी पथकामध्ये एस.व्हि.सर्पे यांचा समावेश असून त्यांचा दुरध्वनी क्रमांक 9881942408 असा आहे.
हरणघाट नाका ( चंद्रपूर-चामोर्शी रोड)स्थिर सर्व्हेक्षण पथकामध्ये टी.डी. फुलझेले व बी.जी. गौरकर यांचा समावेश असून त्यांच्या दुरध्वनी क्रमांक 9422905908 व 7588882262 असा आहे. तसेच आष्टी नाका (गोंडपिपरी -आष्टी रोड) करीता स्थिर सर्व्हेक्षण पथकामध्ये एच.एम. राऊत व पी.एम. धाईत यांचा समावेश असून त्यांचा दुरध्वनी क्रमांक 9421320187 व 8999688643 असा आहे.
तसेच नागरिकांना वैयक्तिक तक्रारी नोंदणी करावयाची असल्यास (C-VIGIL) सीव्हीआयजीआयएल या ॲप द्वारे तक्रारीची नोंदणी करता येईल. त्याचप्रमाणे ईसीआयएम च्या  संपर्क क्रमांक-1800111950 किंवा राज्य संपर्क केंद्र 1950 या क्रमांकावर संपर्क करता येईल, असे निवडणुक निर्णय अधिकारी  उपविभागीय अधिकारी  डॉ. इंदुरानी जाखड यांनी कळविले आहे.

   Print


News - Gadchiroli | Posted : 2019-10-03


Related Photos