देसाईगंज महसूल विभागाची अवैध रेती तस्करांवर धडक कारवाई : १ लाख १३ हजारांचा दंड वसूल


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
तालुका प्रतिनिधी / देसाईगंज :
तालुक्यातील अरततोंडी येथील गाढवी नदीच्या पात्रातून अवैध रेती उत्खनन करून वाहतूक केल्या प्रकरणी संबंधितांवर सात लाख तेवीस हजार रुपयाचा दंड ठोठावून धडक कारवाई केल्याची शाई वाळते न वाळते तोच पोटगाव येथील परत एका तस्करावर महसूल विभागाच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी रेतीची अवैध रित्या उत्खनन करून वाहतूक केल्या प्रकरणी १ लाख १३ हजाराचा दंड ठोठावला आहे . या कारवाईने रेती तस्करांत चांगलीच खळबळ माजली आहे. 
 प्राप्त माहितीनुसार देसाईगंजचे तहसीलदार डि टी सोनवाणे व त्यांच्या पथकाने सायंकाळी ६.१५ वाजताच्या सुमारास विठ्ठलगाव येथे अकस्मात भेट दिली असता टॅक्टर क्र. MH-३३ F-४३२० ट्राली क्रमांक नसलेला टॅक्टर अवैध रित्या रेतीची वाहतूक करीत असल्याचे आढळून आले. सदर ट्रॅक्टरचा  वाहनचालक नामे राकेश श्यामराव गजबे.रा. पोटगाव, याचे बयाणावरून त्याने मौजा विठ्ठलगाव येथे ६. १५ वाजताच्या सुमारास रेती वाहतूक करताना त्याचेकडे वाहतूक परवाना नसल्याचे मान्य केले. 
 सदर वाहन हे पोटगाव येथील नरेंद्र नामदेव गजपुरे यांच्या मालकीचे असल्याचे गैरअज॔दार वाहन चालक गजबे यांनी बयाणात सांगीतल्यानुसार महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ चे नियम ४८ (७) व (८) चे सुधारणेस अनुसरुन अनाधिकृत गौण खनिज व वाहतूक कामी वापरलेले ट्रॅक्टर जप्त करून तहसिल कार्यालयात जमा करून प्रकरण पंजीबद्ध करण्यात आले आहे. 
  सदरचा टॅक्टर एक ब्राॅस रेतीची वाहतूक करीत असताना वाहनचालकाकडे वाहतूक परवाना नसल्यामुळे ही वाहतूक अवैधरित्या करीत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने शास्ती म्हणून एक लाख रुपये, गौण खनिजाच्या बाजार मुल्याच्या पाच पट दंड रुपये १२ हजार ५०० रुपये, व स्वामितव धनाची रक्कम चारशे रुपये असे एकुण १ लाख १२ हजार ९०० रुपये  चालानद्वारे शासन जमा करून जात मुचलका वाहनाच्या बाजार मुल्यानुसार किंमती एवढ्या रकमेचा उपविभागीय अधिकारी देसाईगंज यांचेकडुन वैयक्तीक जात मुचलका मान्य करून तहसिल कार्यालयात सादर करण्याचा आदेश पारीत केला आहे.  Print


News - Gadchiroli | Posted : 2019-03-07


Related Photos