राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस किरायात २० नोव्हेंबर पर्यंत परिवर्तनशिल भाडे वाढ


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
जिल्हा प्रतिनिधी / वर्धा :
राज्य परिवहन महामंडळाने बस किरायात  २० नोव्हेंबर पर्यंत परिवर्तनशिल भाडे वाढ केली आहे.
वर्धा – नागपूर  (१०० रुपये)  ११० रुपये, वर्धा – अमरावती मार्गे पुलगाव ( १५५ रुपये) १७५ रुपये, वर्धा –अकेाला ( २७५ रुपये)  ३०५ रुपये, हिंगणघाट ( ६० रुपये) ६५ रुपये, वर्धा- आर्वी ( ७५ रुपये) ८५ रुपये, वर्धा- चंद्रपूर (१९५ रुपये ) २१५ रुपये, वर्धा – यवतमाळ ( ९० रुपये) १०० रुपये, पुलगाव – नागपूर ( १५० रुपये ) १६५ रुपये, हिंगणघाट – नागपूर ( १०० रुपये) ११० रुपये असा आहे. 

   Print


News - Wardha | Posted : 2018-11-05


Related Photos