असोलामेंढा प्रकल्पाचे विस्तारीकरण : मूल,पोंभूर्णा व सावलीतील ८२ गावांना संजीवनी


- ६० हजार हेक्टर क्षेत्रात जलसमृध्दी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
तालुका प्रतिनिधी / मुल
: शेतकऱ्यांना  वरदान ठरू पाहणाऱ्या  असोलामेंढा प्रकल्पाचे विस्तारीकरण केल्या जाणार असून काम पूर्ण झाल्यास मूल,सावली व पोभूर्णा तालुक्यातील ८२ गावांतील  शेतीला संजीवनी मिळणार आहे. 
या प्रकल्पाच्या नुतनीकरणानंतर कृषी सिंचनाचे ५४ हजार ८७९ हेक्टर उदिष्ट पुढे ठेवण्यात आले आहे. असोलामेंढा प्रकल्प सावली तालुक्यातील पाथरी गावाजवळ ब्रिटीशकालीन पूर्ण झालेला प्रकल्प आहे. गोसीखुर्द धरण पुर्ण झाल्यानंतर वैनगंगा नदीतील पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी उजव्या तिरावर ११ किमी लांबीच्या कालव्यातून आसोलामेंढा तलावात साठविता येते. त्यासाठी तलावाची उची २.७०  मीटरने वाढवून असोलामेंढा कालव्याची वहन क्षमता १.७ क्युसेक्स करण्यात येणार आहे. या विस्तारीकरणामुळे ५४ हजार ८७९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण हेाणार आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता जुलै  २०१९ पर्यंत् १५ हजार ९७९ हेक्टर आहे. असोलामेंढा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये ११ गावे येतात. बुडीत क्षेत्रामध्ये पुनर्वसन केल्या जाणार आहे. यासाठी १४.३३ हेक्टर आर जागा ताब्यात घेण्यात आली.

 
  Print


News - Chandrapur | Posted : 2019-08-13


Related Photos