प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९ मध्ये अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राज्यात राबविण्यास  २३ मे २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०१९ करीता सहभागी होण्याची  अंतीम मुदत  २४ जूलै २०१९ निश्चीत करण्यात आली होती.  २४ जुलै २०१९ च्या   शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०१९ करिता योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याची मुदत वाढवून ती  २९ जुलै अशी करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
 योजनेत सहभागी होण्यासाठी बँक व आपले सरकार सेवा केंद्र ( डिजीटल सेवा केंद्र ) यांचे मार्फत बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा अर्ज स्विकारण्यात येत आहेत. तरी शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा संरक्षण मिळणेस्तव विहित मुदतीपुर्वी नजिकचे बँक व आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव सादर करावा.  अधिक माहितीसाठी तात्काळ नजीकच्या विभागीय कृषि सह संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच नजीकच्या बँक, '' आपले सरकार सेवा केंद्र '' ( डिजील सेवा केंद्र ) यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषिमंत्री ना. डॉ. अनिल बोंडे  यांनी केले आहे.

   Print


News - Gadchiroli | Posted : 2019-07-25


Related Photos