खांब उभारले, तारा लावल्या मात्र ट्रान्स्फार्मर व विद्युत मीटर पोहचलेच नाही


- विज महावितरणच्या दिरंगाई चा फटका बसणार शेतकऱ्यांना 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / पाथरी
: शासनामार्फत शेतकऱ्यांच्या  शेतीला सिंचन सुविधा प्राधान्याने  उपलब्ध करुन देत असल्याचा गाजावाजा केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात शेतक-यांना कीती हेलपाटे मारावे  लागतात हे परिसरातील बोरमाळा. विहिरगांव, कसरगांव करोली येथील शेतकऱ्यांच्या  विजजोडणी करीता  लागलेल्या विलंबावरुन लक्षात येते.
२०१७ पासुन या शेतकऱ्यांनी सिंदेवाही उपअभियंता कार्यालयाकडे विज मीटर मागणी करीता प्रस्ताव देवुन आवश्यक ती डीमांड भरुन दिली, परंतु विज महावितरण कडुन याकडे गंभीरतेने घेतले नाही,परिणामी  दोनवर्षापासुन प्रतीक्षेवर ठेवण्यात आले. सर्वात मोठा धान पिकविणारा परंतु कोरडवाहु निसर्गाच्या भरवशावर सर्वस्व दावावर लावुन शेती करणा-या शेतक-यांकडुन वैनगंगा नदिवरुन सिंचन सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणुन बँकेकडुन कर्ज काढुन विजेचे व कृषी पंपाचे साहीत्य खरेदि करुन ठेवले आहेत. मागील वर्षीपासुन सततचा पाठपुरावा करुन शेवटी कंत्राटदारामर्फत या शेतकऱ्यांच्या शेतांपर्यंत पोल उभे करुन तारा टाकण्यावरच धन्यता मानली, सिंदेवाही कनिष्ठ अभियंत्या कडुन  चौकशी केल असता वरिष्ठ पातळीरुन ट्रान्फाँर्मर उपलबद्ध, झाले नसल्याचा बोलले जात आहे. .मात्र  याच विभागातुन विहिरगांव येथील एका सधन शेतकऱ्याला  तातडीने विज मीटर लावुन देण्यात आल्याने ईतर शेतकऱ्यांकडून  या  अधिकाऱ्यांच्या  भेदभावपुर्ण वागणुकीमुळे आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे.  मात्र या बाबीस सहा महिण्यापेक्षा जास्त काळ लोटुन गेला, पुढे खरिप हंगाम जवळ येवुन ठेपला या वर्षी मान्सुनपुर्व धान प-हे टाकण्यासाठी सिंचन सुविधाउपलब्ध होईल  अशी आस शेतकरी लावुन आहेत, मात्र मे महिना उलटुन राहीला तरी परंतु शेता पर्यंत आलेल्या पोल वर विद्युत जनित्र, व विज मीटर आले नसल्याने शेतक-यांनी कर्ज काढुन वर्षाअधीक कालावधी लोटुन वर्ष अशाच गेल्याने हे शेतकरी कर्जावरील व्याजाच्या सावटा खाली आला आहे.  याला जबाबदार महावितरण प्रशासनाची दिरंगाईच असल्याचा आरोप शेतक-यांनी केला असुन तातडीने विज मीटर उपलब्द करुन देण्याची मागणी आहे. परिसरातील बोरमाळा येथील सहा शेतकरी,विहिरगांव येथील चार शेतकरी  व करोली येथील एका शेतक-यांनी अशा १०ते११ शेतक-यां पैकी काही शेतक-यांनी शेतीला विज जोडणीच्या प्रस्तावावर अधिका-यांकडुन सोपस्कार करतांना कुठलीही कृत्रीम अडचन  निर्मान होवु नये म्हणुन चिरिमीरीही देण्यात आल्याचे दबक्या आवाजात बोलल्या जात आहे, मात्र अशाही शेतक-यांना विज मीटर व ट्रांन्स्फार्मर  करीता प्रतीक्षेत ठेवणे ही संतापजनक बाब बोलुन दाखवविली जात आहे.  
महावितरण च्या दिरंगाई मुळे विज जोडणी मीटरच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतक-यांना मोठा फटका बसणार असल्याने शेतक-यांचा  गणीत बिघडुन कर्जाच्या वाढत्या बोझास महावितरणच जबाबदार असेल असा  आरोप शेतक-याकडुन होत आहे. येत्या पंधरा दिवसात विजमहावितरण ने विद्युत मीटर व जनित्रांची उपलब्धता  न केल्यास वरीष्ट पातळीवरुन दाद मागण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहीती लोकमत जवळ दिली आहे.   Print


News - Chandrapur | Posted : 2019-05-22


Related Photos